logo wordt niet weergegeven

English

Van Everdingen ZorgConsult - Introductie

Van Everdingen ZorgConsult (VEZC) is een zelfstandig onderzoeks- en adviesbureau voor de ontwikkeling van zorg en welzijn.

VEZC richt zich op doelgroepen met meervoudige behoeften. De mensen waar het om gaat en het systeem om hen heen staan centraal. Hun perspectief vormt het vertrekpunt en focus in de onderzoeks- en adviesopdrachten van VEZC.

Mensen met meervoudige behoeften zijn in de regel aangewezen op hulp en zorg nodig van verschillende hulp- en zorgverleners uit verschillende domeinen en organisaties. Meervoudige zorgbehoeften vragen om een integrale, multideskundige aanpak waarin zorg en ondersteuning uit de afzonderlijke silos dynamisch op elkaar is afgestemd. Mensen uit het informele netwerk en vrijwilligers kunnen belangrijke partners zijn in het licht van zingeving, kwaliteit van leven en duurzaam herstel.

Maar hoe doen we dat?
De WRR en RVS hebben het afgelopen jaar in deze context enkele belangrijke adviezen uitgebracht. Afgaand op de European Health Consumer Index is het Nederlandse zorgstelsel het beste zorgstelsel van Europa. Toch blijft de shift van organisatiezorg naar netwerkzorg ingewikkeld.
Op dit gebied heeft VEZC de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd. Ook op dit punt zijn de (netwerken van) de mensen waar het om gaat in de ogen van VEZC belangrijke partners om de gewenste ontwikkelingen te voeden.

Vanaf 2015 heeft VEZC zich toegelegd op onderzoek onder dak- en thuislozen en andere populaties in de marge van de samenleving. Het is goed om te zien dat deze studies lokaal intensief worden gebruikt en ook landelijk worden gevolgd en aangehaald. Deze studies zijn de aanleiding geweest om wetenschappelijke samenwerking te zoeken met Prof. Dr. Philippe Delespaul, Prof. Koos van der Velden en Dr. Peter Bob Peerenboom. Dit heeft geleid tot een aanstelling als PhD kandidaat bij de Universiteit Maastricht.

VEZC 2024